Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


10/3/2022 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Издавачка дејност (Службени гласници)

 Општински ГласникСлужбен гласник Број 1, март


Службен гласник Број 2, март


Службен гласник Број 3, април


Службен гласник Број 11-I, ноември 2006


Службен гласник Број 13-I, декември 2006


Службен гласник Број 3, април 2007


Службен гласник Број 4, мај 2007


Службен гласник Број 5, мај 2007


Службен гласник Број 16, јуни 2007


Службен гласник Број 7, јули 2007


Службен гласник Број 9, август 2007


Службен гласник Број 1 2010


Службен гласник Број  2  2010


Службен гласник Број  3  2010


Службен гласник Број  4  2010


Службен гласник Број  5  2010


Службен гласник Број  6 2010


Службен гласник Број  7  2010


Службен гласник Број  8  2010


Службен гласник Број  9  2010


Службен гласник Број 10 2010


Службен гласник Број 11 2010


Службен гласник Број 12  2010Службен гласник Број 13 2010


 
 


 


 


Службен гласник број 1 2011


Службен гласник број 2 2011


Службен гласник број 3 2011


Службен  гласник број 4 2011


Службен гласник број 5 2011


Службен гласник број 6 2011


Службен гласник број 7 2011


Службен гласник број 8 2011


Службен гласник број 9 2011Службен гласник број 10 2011


Службен гласник број 11 2011


Службен гласник број 12 2011


Службен гласник број 13 2011


Службен гласник број 14 2011


 


Службен гласник број 1 2012


Службен гласник број 2 2012


Службен гласник број 3 2012


Службен гласник број 4 2012


Службен гласник број 5 2012


Службен гласник број 6 2012


Службен гласник број 7 2012
Службен гласник број 8 2012Службен гласник број 9 2012


Службен гласник број 10 2012

Службен гласник број 11 2012


Службен гласник број 12 2012Службен гласник број 13 2012


 


 Статут и Деловник


                      
 

Монографија
Грб на Општина Кисела Вода


 


Општински Весник - Кисела ВодаОпштински Весник - Кисела Вода, број 1, март 2006


Општински Весник - Кисела Вода, број 2, април 2006


Општински Весник - Кисела Вода, број 3, мај 2006


Општински Весник - Кисела Вода, број 4, април 2006


Општински Весник - Кисела Вода, број 5, мај 2006


Општински Весник - Кисела Вода, број 6, септември 2006


Општински Весник - Кисела Вода, број 7, октомври 2006


Општински Весник - Кисела Вода, број 8, ноември 2006


Општински Весник - Кисела Вода, број 9, декември 2006


Општински Весник - Кисела Вода, број 10, јануари 2007


Општински Весник - Кисела Вода, број 11, фебруари 2007


Општински Весник - Кисела Вода, број 12, март 2007


Општински Весник - Кисела Вода, број 13, април 2007


Општински Весник - Кисела Вода, број 14, мај 2007


Општински Весник - Кисела Вода, број 15, јуни 2007


Општински Весник - Кисела Вода, број 16,17 јули,август 2007


Општински Весник - Кисела Вода, број 18,септември 2007Oпштински Весник - Кисела Вода,број 19,октомври 2007


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 20,ноември 2007


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 21,декември 2007


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 22,јануари  2008


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 23,фебруари 2008


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 24,март2008


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 25,април 2008


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 26,мај 2008


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 27,јуни 2008


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 28,јули 2008


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 29,август 2008


Oпштински Весник - Кисела Вода,број30,септември 2008


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 31,октомври 2008


Oпштински Весник - Кисела Вода,број 32,ноември 2008


 Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved