Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


10/3/2022 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Известувања

1. На 03.02.2012 Општина Кисела Вода додели еднократна парична помош


Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев донесе решение за исплата на еднократна парична помош во висина од 20.000 денари, на лицето Игор Албанов.


2. На 03.02.2012 Општина Кисела Вода додели еднократна парична помош


Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев донесе решение за исплата на еднократна парична помош во висина од 20.000 денари, на лицето Славко Најдовски.


3. На 27.02.2012 Општина Кисела Вода додели еднократна парична помош


Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев донесе решение за исплата на еднократна парична помош во висина од 20.000 денари, на лицето Стојановска Силвана.


4.На 27.02.2012 Општина Кисела Вода додели еднократна парична помош


Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев донесе решение за исплата на еднократна парична помош во висина од 20.000 денари, на лицето Милица Ивановска.


5. На 10.05.2012 Општина Кисела Вода додели еднократна парична помошГрадоначалникот на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев донесе решение за исплата на еднократна парична помош во висина од 20.000 денари, на лицето Апостоловски Дејан.


6. На 22.05.2012 Општина Кисела Вода додели еднократна парична помош


Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев донесе решение за исплата на еднократна парична помош во висина од 10.000 денари, на лицето Александра Петкова.


7. На 23.07..2012 Општина Кисела Вода додели еднократна парична помош


Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев донесе решение за исплата на еднократна парична помош во висина од 10.000 денари, на лицето Петар Костоски.


8. На 23.07..2012 Општина Кисела Вода додели еднократна парична помош


Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев донесе решение за исплата на еднократна парична помош во висина од 5.000 денари, на лицето Никола Саздовски.


9. На 20.12.2012 Општина Кисела Вода додели еднократна парична помош


Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев донесе решение за исплата на еднократна парична помош во висина од 20.000 денари, на лицето Снежана Тодоровска.Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved